ฟีฟ่า.com » ตำนานเล่าขาน » ตำนานพระกฤษณะ เทวะในรูปแบบอวตารของพระนารายณ์

ตำนานพระกฤษณะ เทวะในรูปแบบอวตารของพระนารายณ์

5 ตุลาคม 2018
2085   0

ตำนาน พระกฤษณะอวตาร

ตำนานพระกฤษณะ เทวะในรูปแบบอวตารของพระนารายณ์

ตำนานพระกฤษณะ เทวะในรูปแบบอวตารของพระนารายณ์

เล่าไว้ว่าเมื่อครั้งพระอุมายังไม่มีโอกาส พระศิวะเทพผู้สวามีจึงให้คำแนะนำว่าให้จัดทำพิธีปันยากพรด (การบูชาพระวิษณุเทพในวันขึ้น 13 ค่ำ เดือนมาฆะ)  โดยใช้เวลาในการทำพิธีตลอด 1 ปี ซึ่งหากทโดยตลอดจนครบก็จะประสบความสำเร็จในการขอบุตร ซึ่งพระกฤษณะจะอวตารมาจุติ ต่อเมื่อทุกอย่างเป็นไปตาม คำของพระศิวะเทพแล้วเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายก็ได้มาร่วมอวยพรกับการถือกำเนิดของพระโอรสพระองค์นี้

เทพศนิ (พระเสาร์)

ตำนานพระกฤษณะ เทวะในรูปแบบอวตารของพระนารายณ์

ตำนานพระกฤษณะ เทวะในรูปแบบอวตารของพระนารายณ์

ในเวลานั้นก็เข้ามาร่วมพิธีอวยพรด้วยแต่ผิดกับเทพองค์อื่นคือทรงเอาแต่ก้มพระพักตร์ไม่มองดูพระกุมาร เป็นที่สงสัยแก่พระแม่เจ้าและทวยเทพ ทั้งหลายยิ่งนัก เมื่อพระอุมา ตรัสถามจึงทรงเล่าว่าพระองค์ถูกพระชายาสาปว่าถ้าพระองค์มองดูใครก็ให้คนนั้นถึงแก่กาลพินาศ เนื่องจากการที่พระองค์ เอาแต่หลับตาภาวนาถึงแต่องค์พระวิษณุจนไม่ยอมเอาใจใส่นาง แต่พระอุมาไม่ทรงเชื่อจึงอนุณาตให้พระศนิได้มองเพื่อชื่นชมพระโอรส ฉับพลันเศียรพระกุมารหลุดกระเด็นไปยังโคโลก (ที่ประทับพระกฤษณะ)
พระศิวะจึงมับัญชาการให้พระวิษณุออกตามหาเศียรพระโอรส แต่ก็ไม่พบ ต่อมาเมื่อผ่านแม่น้ำบุษปภัทร พระวิษณุทรงแลเห็นช้างนอนหันหัวไปทางทิศเหนือ จึงตัด เศียรช้าง นั้นนำกลับมาต่อให้พระโอรสจึงฟื้นคืนชีพขึ้นมา