ฟีฟ่า.com » ตำนานเล่าขาน » ๔ ตำนาน เล่าขานการสูญเสียงาของพระพิฆเนศ

๔ ตำนาน เล่าขานการสูญเสียงาของพระพิฆเนศ

10 ตุลาคม 2018
2062   0

ตำนานการเสียงาของพระพิฆเนศ

๔ ตำนาน เล่าขานการสูญเสียงาของพระพิฆเนศ

๔ ตำนาน เล่าขานการสูญเสียงาของพระพิฆเนศ

ถึงพระพิฆเนศจะมีปางต่างๆ ถึง 32 ปางด้วยกัน แต่ละปางมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปดังที่กล่าวมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพระเศียร กร งวง หรือท่าทางต่างๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นปางไหนพระพิฆเนศย่อมมีงาซ้ายหักทั้งสิ้น ซึ่งตำนานการเสียงาของพระพิฆเนศนั้นมีหลายตำนานมาก ดังนี้

ตำนานแรก : ปรศุรามใช้ขวานจาม

๔ ตำนาน เล่าขานการสูญเสียงาของพระพิฆเนศ

๔ ตำนาน เล่าขานการสูญเสียงาของพระพิฆเนศ

ปรศุรามนั้นเป็นอวตารของวิษณุเทพ ตำนานกล่าวว่า ปรศุรามได้ยืมขวานจากพระศิวะไปทำลายเหล่ากษัตริย์ เมื่อเสร็จภารกิจจะเข้าเฝ้าที่เขาไกรลาส ระหว่างนั้นบริเวณพระที่นั่งชั้นใน พระศิวะมหาเทพกำลังสนทนาอยู่กับพระอุมา พระพิฆเนศจึงไม่ยอมให้ปรศุรามเข้าพบ ปรศุรามโมโหเลยใช้ขวานของพระศิวะ ขว้างไปยังพระพิฆเนศ ด้วยเหตุที่ท่านทรงมีความกตัญญูเป็นอย่างยิ่งในองค์พระบิดาจึงจำใจต้องใช้งาช้างซ้ายรับขวานนั้น เพราะถ้าจะต่อสู้กันไปก็เท่ากับเป็นการทำลายฤทธิ์เดชของอาวุธซึ่งเป็นของบิดาตนเอง

ตำนานที่สอง : ได้เศียรช้างงาเดียว

เมื่อคราวที่พระศิวะได้ทำพิธีโสกันต์และพระวิษณุเทพพลั้งเผลอเปลางวาจา ยังผลให้เศียรของกุมารหายไปนั้น ได้มีเทวโองการให้หาเศียรของมนุษย์ที่เสียชีวิตมาต่อให้ แต่ปรากฏว่าในวันอังคารนั้นไม่มีมนุษย์ผู้ใดถึงฆาต มีเพียงช้างงาเดียวที่นอนตายอยู่ทางทิศเหนือ จึงจำเป็นต้องตัดเศียรมาต่อให้กับพระกุมาร

ตำนานที่สาม : โดนพระศิวะใช้ขวานจาม

๔ ตำนาน เล่าขานการสูญเสียงาของพระพิฆเนศ

๔ ตำนาน เล่าขานการสูญเสียงาของพระพิฆเนศ

เมื่อคราวที่กุมารน้อยถือกำเนิดใหม่ๆและทำหน้าที่เฝ้าปากทวารห้องสรงน้ำของพระอุมานั้น พระศิวะไม่ทราบว่าเป็นลูก เลยเกิดการต่อสู้กัน พระศิวะโมโหจึงใช้ขวานขว้างไปโดนงาของพระพิฆเนศหัก

ตำนานที่สี่ : งาถอดได้เองตามธรรมชาติ

๔ ตำนาน เล่าขานการสูญเสียงาของพระพิฆเนศ

๔ ตำนาน เล่าขานการสูญเสียงาของพระพิฆเนศ

เมื่อคราวที่พระพิฆเนศต่อสู้กับอสูรอสรุภัค พระพิฆเนศแสดงเดชโดยการถอดงาของตัวเองขว้างไปที่อสูร