ฟีฟ่า.com » ตำนานเล่าขาน » ตำนานพญานาค ปู่อือลือหรือพญานาคต้องสาป ณ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ตำนานพญานาค ปู่อือลือหรือพญานาคต้องสาป ณ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

4 ธันวาคม 2019
1898   0

ตำนานพญานาค ปู่อือลือหรือพญานาคต้องสาป ณ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

มีเรื่องเล่ากันมาว่าพญนาคาที่อาศัยอยู่ในบึงโขงหลงหนองน้ำขนาดใหญ่ยาว 15 กว้าง 3 km. นิมิตเข้าฝันอดีต ผกก.สภ.บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ จนสายข่าวครั้งนั้นได้ให้ฉายา “พญานาคมาตามนัด”

ซึ่งชาวบ้านก็ได้เห็นกันเต็มตาจนโด่งดังมาแล้วนั้น จนถึงบรรทัดนี้เห็นทีต้องเล่าที่มาที่ไปอีกสักเล็กน้อยเพราะเรื่องมันไม่ธรรมดาเริ่มกันตั้งแต่ พ่อปู่พญานาคอือลือ แห่งบึงโขงหลงนั้น ที่แท้คือมนุษย์ที่ถูกสาปเพราะบึงแห่งนี้ เดิมเป็นที่ตั้งเมืองๆหนึ่งชื่อรัตพานคร มีพระอือลือราชาท่านนี้ เป็นผู้ครองนคร มเหสีชื่อนางแก้วกัลยา มีหลานตาชื่อ เจ้าชายฟ้ารุ่ง ซึ่งมีความรอบรู้มากและมีรูปงาม ต่อมาได้อภิเษกกับนาครินทรานี ซึ่งเป็นพระธิดาของพญานาคราชแห่งเมือง

 

ตำนานพยานาค ปู่อือลือหรือพญานาคต้องสาป ณ บึงโขง จังหวัดบึงกาฬ

 

แต่ประชาชนและพระเจ้าอือลือก็ยังขับไล่ นางนาคีต้องกลับสู่เมืองบาดาลอย่างแสนเศร้า ทำให้ พญานาคราช กริ้วมาก ได้ยกพลไพร่พลขึ้นมาถล่ม ทั้งเมืองรัตพานครและประชาชน ก็ไม่มีใครรอดพ้นจากฤทธิ์นาคได้ นางนาคีทราบข่าวนี้ก็ขึ้นมาตามหาเจ้าชายฟ้ารุ่ง จนถึงแม่น้ำสงครามก็ไม่พบจึงกลับเมืองบาดาลไปตามภพแห่งตน เมืองรัตพานครได้ถล่มเป็น “บึงหลงของ”

ต่อมานานเข้าคำพูดก็กลายเป็นของ(โขง)หลง กระนั้น แม้พญานาคได้ละเว้นพุทธสถานไว้ ๓ วัด ก็คือ วัดดอนแก้ว (วัดแก้วฟ้า) วัดดอนโพธิ์ (วัดโพธิ์สัตว์) และวัดดอนสวรรค์ เพราะเคารพในองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เหมือนหลายคนเวลานี้ ใส่บาตรสงฆ์ก็เพื่อดำรงความเป็นพุทธบริษัทไว้เท่านั้น แต่พญานาคราชตัวนี้ไม่หยุดแค่นั้น ยังได้แก้แค้นหนักขึ้นอีกด้วยกันยอมบาป ทำพิธีสาปให้พระเจ้าอือลือ กลายเป็น พญานาค เฝ้าบึงโขงหลง (จังหวัดบึงกาฬ) อยู่จนบัดนี้